Traden met de Dynamic RSI, afgetoetst aan de trend

  1. Wat is de Dynamische RSI?
  2. Hoe de Dynamische RSI traden?
  3. Waar vindt u Dynamic RSI signalen?
  4. De Dynamic RSI installeren in uw tradingplatform

 

1. Wat is de Dynamische RSI

De klassieke RSI, ontwikkeld door Welles Wilder, is een oscillator. Een oscillator meet als het ware de “heftigheid” van de koers. Als een koers krachtig daalt, dan zal een oscillator lagere waarden optekenen. Na iedere heftige koersdaling volgt dan ook een “rustpauze”.

Met andere woorden, een aandeel dat te snel daalt, zal op een gegeven ogenblik een al dan niet kleine stijging optekenen. Deze stijging is een uitgelezen koopsignaal. Indien de klassieke RSI dus een heftige koersdaling waarneemt en lagere waarden optekent, dan heet het dat het aandeel oververkocht is en een stijging volgt.

Concreet, als een RSI lager gaat dan 20 (of 25), dan spreekt men van een oververkocht aandeel.

Het nadeel van deze klassieke RSI, is dat deze RSI eerder zelden onder de 20 (of 25) gaat en geen rekening houdt met de volatiliteit. Immers, een aandeel dat niet zo volatiel is maar toch oververkocht is kan ook een stijging optekenen. De koers van dit aandeel zal echter nooit een lage RSI waarde opleveren. Dit maakt dat klassieke RSI koopsignalen eerder zeldzaam zijn.

Oplossing : de Dynamische RSI

De Dynamic RSI biedt hier een oplossing. Op deze indicator worden immers twee extra Bollinger Bands toegepast (zie screenshot onderaan). Daalt de RSI doorheen de onderste Bollinger Band, dan is het aandeel oververkocht en komt er een stijging aan. Deze stijging zet zich in van zodra de RSI opwaarts de onderste Bollinger Band snijdt.

Van deze opwaartse beweging kan een trader gebruik maken om positie in te nemen voor 1 of meerdere dagen.

De omgekeerde redenering geldt eveneens. Indien de RSI door de bovenste Bollinger Band heen stijgt, dan is het aandeel overgekocht en verwacht men een daling. Deze daling zet zich in wanneer de RSI de bovenste Bolling Band neerwaarts snijdt.
Dynamic RSI

2. Hoe de Dynamic RSI traden?

a. Filter de trend en handel volgens de trend

Belangrijk in het traden is dat men volgens de trend handelt. Een eenvoudige manier om de trend te filteren, is de grafiek in "3 Line Break" modus te plaatsen.

Is de laatste bar van de 3 Line Break grafiek groen, dan is de trend stijgend. Is de laatste bar rood, dan bevindt de koers zich in een dalende trend.

Heeft u dus een koopsignaal op de Dynamic RSI maar de trend is dalend, ga dan niet in op het signaal. Koop een positie als ook de onderliggende trend stijgend is.
3 Line Break

b. Ga pas in de markt als de koers de juiste richting uitgaat

Een indicator geeft een indicatie en is nooit sluitend.

Indien de Dynamic RSI (de groene lijn op de grafiek hieronder) de Bollinger Bands neerwaarts snijdt EN terugkeert in de Bollinger Bands, dan was de koers oververkocht en komt er een opwaartse correctie aan. Dit is het koopsignaal.

Heeft u (1) een koopsignaal en is (2) de trend stijgend, plaats dan een Koop order BOVEN de hoogste koers van de vorige dag.

Indien de koers dan daadwerkelijk doorstijgt, dan zal de Stop opwaarts doorbroken worden en zal een positie aan marktprijs gekocht worden. Dus pas als de koers de voorspelde richting uitgaat, gaat u in positie.

Daalt de koers, dan wordt de stop niet geraakt en wordt de positie ingenomen.
Dynamic RSI in de Bollinger Band

c. Plaats een stop

Plaats steeds een stop om uw positie te beveiligen. U kan de stop plaatsen onder de laagste koers van de vorige dag. Gaat de koers de juiste richting uit, verplaats dan eveneens uw stop. Zo beveiligt u ook reeds een deel van de winst!
Stop posities

3. Waar vindt u Dynamic RSI signalen?

In het WHS Prostation, dat beleggers gratis kunnen uitproberen, zit onder "Analytic pages" de WHS Techscan. Deze module scant iedere avond om 18u30 alle aandelenmarkten af en berekent heel wat technische signalen, waaronder ook de Dynamic RSI.

Een actief belegger kan deze signalen aftoetsen met de trend en zijn trade voor de volgende dag klaar zetten.
WHS Techscan

4. De Dynamic RSI installeren in uw tradingplatform

De Dynamic RSI kan in het WHS ProStation van WH Selfinvest worden ingeladen. De code en de eenvoudige installatieprocedure via ChartStudio vindt men op terug op http://www.whstrading.com/Chartstudio/nederlands/dynamic-rsi-de-relatiev... .

Disclaimer: CFD, forex en futures zijn onderworpen aan onvoorspelbare koersschommelingen. Het zijn financiële instrumenten die de belegger de mogelijkheid bieden eventueel te werken met een hefboom. Indien de belegger beslist een hefboom te gebruiken bestaat er een risico dat de verlies groter is dan de waarde van de rekening.  Het is dus cruciaal de risico’s en specifieke kenmerken van elk individueel instrument te kennen. Elke belegger dient na te gaan, indien mogelijk met de hulp van een financieel adviseur, of deze financiële instrumenten geschikt voor hem zijn. Winst gemaakt in het verleden of op een test rekening zijn absoluut geen garantie dat u ook in de toekomst winst kan maken. CFD, forex en futures zijn niet geschikt voor alle beleggers. Deze advertentie is geen voorstel of advies om te beleggen.